Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.23.2012.LP              

 

 Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 06 lipiec 2012r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji obsługi lub remontowej środków transportu w ramach inwestycji pn.: „Budowa budynku stacji kontroli pojazdów i stacji obsługi pojazdów wraz z 2- stanowiskową myjnią na działce nr 431 obręb 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie oraz budową zjazdu z działek nr 228 obręb 9 jednostka ewidencyjna Nowa Huta i 35 obręb 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie”.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek Pani Marzeny Zięć Firma Handlowo Usługowa Karat (Al. Jana Pawła II 37/1A, 31-846 Kraków) działającej przez pełnomocnika Pana Michała Górskiego (Adres do korespondencji: ul. Urzędnicza 16/1, 30-051 Kraków)

 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502
w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia: 09 lipca 2012r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2012-07-09
Data publikacji:
2012-07-09
Data aktualizacji:
2012-07-09