Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publiczneg

 

AU-02-1.6733.82.2012.WKA Kraków, dnia 06.06.2012

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Zmiana sposobu użytkowania piwnic na pomieszczenia archiwum w budynku mieszkalno-biurowym (należącym do państwowej szkoły wyższej - Uniwersytetu Jagiellońskiego) zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Michałowskiego 9, dz. nr 56/1 obr.60 Kraków Śródmieście".

z wniosku: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków działającego przez pełnomocnika Panią Martę Trojanowską-Sieńko

w dniu 06.06.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/181/2012


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-06-08
Data publikacji:
2012-06-08
Data aktualizacji:
2012-06-08