Dokument archiwalny
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE MAŁE-RONDO OFIAR KATYNIA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu. Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 28 maja do 26 czerwca 2012 r. Termin wnoszenia uwag dotyczących wykładanej części projektu planu do dnia 10 lipca 2012 r.
Odnośnik do strony z planem


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KACZMARSKA-MICHNIAK BOŻENA - P.O. DYREKTORA BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2012-05-28
Data publikacji:
2012-05-28
Data aktualizacji:
2012-05-28