Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2012/3/22 os. Na Wzgórzach 16

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. NA WZGÓRZACH 16
2. Tytuł prawny do lokalu: wypowiedzenie umowy najmu *
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 56,02 m2
KONDYGNACJA - III PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, WC, GAZ, CO, PIEC GRZEWCZY, BALKON, PIWNICA

6. Stan techniczny lokalu: BARDZO DOBRY
7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 570,84 zł + 313,07 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 2 pokoje z jasną kuchnią do 50 m2
- Wyposażenie techn.: bardzo dobre, łazienka
- Lokalizacja: Nowa Huta
- Inne:

9. Data złożenia oferty: 17.05.2012 r.
*UWAGA!
Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 23 260,06 zł podane na dzień 10.05.2012 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2012-05-18
Data publikacji:
2012-05-18
Data aktualizacji:
2012-05-18