Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.67.2012.JKO Kraków, dnia 16.05.2012r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Krakowie na działkach nr: 3/4, 652, 660, 659, 658, 657/1, 655/3, 655/2, 655/1, 653/7, 653/6, 653/4, 651/2, 651/1, 646, 424, 425/1, 425/2, 428/2, 428/4, 639, 428/3, 638, 637/2, 636/2, 635/7, 635/10, 634/7, 633/1, 630/1, 622/2, 617/5, 616/5, 493, 497/1, 615/4, 614/1, 613, 499/2, 500/2, 501/4, 502/4, 612, 503/2, 606/2, 504/2, 505/2, 505/3, 605/1, 604, 603/2, 602/2, 601/2, 594/2, 592/2, 513, 512, 511/7, 510/11, 622/11, 637/2 obr. 34 Krowodrza

z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 15.05.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/153/2012

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-05-16
Data publikacji:
2012-05-16
Data aktualizacji:
2012-05-16