Dokument archiwalny
Konsultacje Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich 2012

Zapraszamy do zapoznania się ze Wstępnym Katalogiem Inwestycji Miejskich (WKIM) przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone) 2012 rok.

 

Katalog zawiera inwestycje planowane do zrealizowania w najbliższych latach w Krakowie. Chcemy poznać Państwa zdanie na temat zawartych w nim inwestycji, zebrać opinie i propozycje rozwiązań jeszcze na etapie planowania.

 

12 kwietnia 2012 r. Wstępny Katalog Inwestycji Miejskich przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone) 2012 rok został zaakceptowany przez Komitet Sterujący ds. Konsultacji Społecznych działający w Urzędzie Miasta Krakowa.

 

WKIM 2012 rok został opracowany przez Referat ds. Komunikacji Społecznej w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa na podstawie uchwały nr XLI/502/08 RMK z dnia 23 kwietnia 2008 r. oraz w oparciu o Budżet Miasta Krakowa na rok 2012 (Uchwała NR XXX/461/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012) oraz Wieloletnią Prognozę Finansowo-Inwestycyjną Miasta Krakowa na lata 2012-2052 (Uchwała Nr XXXV/460/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowo-Inwestycyjnej Miasta Krakowa na lata 2012 - 2052).

 

W Katalogu zostały zawarte wszystkie inwestycje wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowo-Inwestycyjnej Miasta Krakowa na lata 2012-2052 i budżecie Miasta Krakowa na rok 2012, dla których w roku 2012 zaplanowana jest faza przygotowania (z wyłączeniem inwestycji znajdujących sie w "Katalogu Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych").

 

Zapraszamy do zapoznania się ze Wstępnym Katalogiem Inwestycji Miejskich 2012.

Wiecej informacji o konsultacjach społecznych na www.dialoguj.pl


 

Osoba odpowiedzialna:
PIĄTKOWSKA MONIKA - DYREKTOR WYDZIAŁU - PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
Osoba publikująca:
IZABELA DRAPIK
Data wytworzenia:
2012-04-17
Data publikacji:
2012-04-17
Data aktualizacji:
2012-04-17