Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.23.2012.EŁY Kraków, dnia 04.04.2012r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Przebudowa gazociągu stalowego średniego ciśnienia na PE dn 180 o ciśnieniu do 0,5 MPa relacji Dąbie-Wieczysta w Krakowie przy ul. Dąbie, Wieczystej, Dąbskiej" dz. nr 202/34, 202/63, 201/4, 202/61, 195/3, 194/1, 202/20, 202/31, 472/1, 495/15, 495/21, 697/4, 668 obr.4 Śródmieście i dz. nr 29/17, 32/3, 32/4, 51/20, 225/1, 258/1, 51/21, 51/22, 54/1, 226/1, 55/3, 55/2, 65/3, 67, 68/1 obr.16 Śródmieście.

z wniosku Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, 31-060 Kraków, Gazowa 16 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Materę

w dniu 04.04.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/116/2012


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40- 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2012-04-04
Data publikacji:
2012-04-04
Data aktualizacji:
2012-04-04