Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.451.2011.WKA Kraków, dnia 03.02.2012

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Budowa kanału sanitarnego DN 400/300/250 w rejonie ul. Piaskowej na odcinku od działki nr 1515/1 do ulicy Józefa Chełmońskiego oraz w działce nr 1036 o obrębie 33 w jednostce ewidencyjnej Krowodrza w Krakowie" - działki nr 1515/1, 1222, 1225, 1226/1, 1227/1, 1228/1, 1229/1, 1499, 1043, 1042, 1041, 1040, 1039, 1038/2, 1037, 1036, 1514/1, 1514/2, 1032, 1031, 1030, 1029, 1028 (obr.33 Krowodrza).

z wniosku: Pana Pawła Basiewicza - ul. Miłkowskiego 11a/76, 30-349 Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Lasko

w dniu 03.02.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/38/2012


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-02-06
Data publikacji:
2012-02-06
Data aktualizacji:
2012-02-06