Dokument archiwalny
Komunikat:

Zgodnie z przepisem §11 uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2008r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.) termin składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.

Najemcy lokali wynajętych za czynsz wolny mogą składać wnioski we wskazanym terminie nawet jeśli nie upłynął jeszcze termin 10-letni najmu, a ich realizacja nastąpi po upływie tego terminu.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-01-24
Data publikacji:
2012-01-24
Data aktualizacji:
2012-01-24