Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2012/1/6 ul. Siedleckiego 1

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. SIEDLECKIEGO 1


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROWANIA
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
1 POKÓJ Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 32,34 m2
KONDYGNACJA - IV PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, ELEKTR., KANALIZAC., ŁAZIENKA, GAZ, CO

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 244,17 zł + 155,46 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: mniejsze niż w ofercie
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja: Centrum Krakowa
- Inne: superkomfort
OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZA KOGOŚ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 18.01.2012 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2012-01-19
Data publikacji:
2012-01-19
Data aktualizacji:
2012-01-19