Dokument archiwalny
Bezpłatny podpis elektroniczny dla mieszkańców

Od 16 stycznia 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa* można potwierdzić Profil Zaufany ePUAP, który stanowi bezpłatne narzędzie potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji publicznej. Potwierdzony Profil Zaufany ePUAP tożsamy jest z własnoręcznym podpisem, a zarazem jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
Posługując się Profilem Zaufanym ePUAP, obywatel może załatwić niektóre sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg itd.) drogą elektroniczną (za pośrednictwem internetu) bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie.

 

Potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP można dokonać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40 - 15:30 w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

  1. al. Powstania Warszawskiego 10 (Centrum Administracyjne: parter - boks nr 42 - stanowiska informacyjno-podawcze nr 2 i nr 4 oraz VIII piętro - pok. nr 806 - przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców, stacje kontroli pojazdów, transport drogowy),
  2. ul. Wielicka 28a (II piętro - stanowisko nr 14),
  3. os. Zgody 2 (parter - pok. nr 8, I piętro - pok. nr 102 oraz III piętro - pok. nr 328 - stanowisko nr 7),
  4. ul. Lubelska 27 (parter - pok. nr 1 - stanowisko informacyjno-podawcze).
  5. pl. Wszystkich Świętych 3-4 (parter Centralna Informacja UMK),

 

Katalog usług, które aktualnie można załatwiać w Urzędzie Miasta Krakowa przy użyciu Potwierdzonego Profilu Zaufanego ePUAP: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=45297

 

Pozostałe informacje dot. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), w tym Profilu Zaufanego ePUAP:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/

 

* Prezydent Miasta Krakowa realizuje zadania punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP, wymienione w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 27 kwietnia 201 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej(Dz.U. z 2011 r. Nr 93, poz. 547), na podstawie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyrażonej w piśmie nr DSI-WPIP-0466-96-3/2011 z dnia 26 października 2011 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2012-01-17
Data publikacji:
2012-01-17
Data aktualizacji:
2012-01-17