Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

WS-08.6341.1.68.2011.SZ                                                                                             Kraków, 04.01.2012r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005r. Nr 239 poz. 2019 ze zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Bogdana Masłowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu polegającą na wykonaniu przepustu komunikacyjnego wraz z pogłębieniem i wyprofilowaniem koryta rowu na odcinku o łącznej długości 50,0mb, na terenie działki nr 270/1 obr. 60 Nowa Huta, celem realizacji zjazdu z ul. Węgrzynowickiej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa domu jednorodzinnego z garażem na działce nr 171/9 obr. 60 Nowa Huta oraz budowa zjazdu na dz. 270/1, 171/9 obr. 60 Nowa Huta przy ul. Węgrzynowickiej w Krakowie".

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2012-01-04
Data publikacji:
2012-01-04
Data aktualizacji:
2012-01-04