Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

AU - 02-1-JKO.7331-2693/10 Kraków, dnia 16.12.2011 r.

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kanału sanitarnego o średnicy d=150 do 250 mm od ulicy Albatrosów do działki nr 297/12 obr. 21 Podgórze, na działkach nr 350, 297/15 obr. 21 Podgórze w Krakowie"

z wniosku: ATT Sp. z o.o., 30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 1E

w dniu 16.12.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję nr AU-2/6733/432/2011 o umorzeniu postępowania.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-12-16
Data publikacji:
2011-12-16
Data aktualizacji:
2011-12-16