Dokument archiwalny
Wyniki konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2011 zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Biuro ds. Ochrony Zdrowia informuje, że w dniu 13 lipca 2011 r. Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 1510/2011 zmieniającego Zarządzenie Nr 914/2011 z dnia 11 maja 2011 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2011 zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zasadami otwartego konkursu ofert określonymi w ogłoszeniu z dnia 1 marca 2011 roku:
Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Biurze ds. Ochrony Zdowia (ul. Powstania Warszawskiego 10, pn-pt od 8.00 do 15.00, tel. 12/616-9493, 12/616-9491, 12/616 9497 w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją Oferenta z przyznanej dotacji.
W przypadku, gdy Organizacja otrzymała dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Biuro ds. Ochrony Zdrowia oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków realizacji zadania.

 

Zał 1 Realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych) w środowisku lokalnym.

Zał 2 Prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizacje kampanii społecznych i innych wydarzen lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców Miasta Krakowa lub wybranej docelowej grupy społecznej.

Zał 3 Organizowanie konferencji i warsztatów zwiększających kompetencje osób pracujących w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia oraz prowadzenie szkoleń adresowanych do wybranych grup odbiorców, mających na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

Zał 4 Tworzenie i prowadzenie programów zatrudnienia i przygotowania zawodowego dla osób chorujących psychicznie.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARSZAŁEK MICHAŁ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2011-07-15
Data publikacji:
2011-07-15
Data aktualizacji:
2011-07-19