Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.157.2011.JKK Kraków, dnia 13.07.2011 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym w rejonie ul. Obozowej w Krakowie, na działkach nr 320, 246/11, 246/9, 246/8, 244/4, 244/2, 241/1, 370/1, 242/14, 241/2, 240, 239, 237 obr. 43 Podgórze"

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działającego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 13.07.2011 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/253/2011

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-07-15
Data publikacji:
2011-07-15
Data aktualizacji:
2011-07-15