Dokument archiwalny
Obwieszzczenie o wszczęciu postepowania.

WS-08.JI.62101-28/10                                                                                       Kraków, dnia 19.10.2010r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego „DOMBUD" S.A., reprezentowanego przez Pana Jana Rajtara, przedstawiciela Firmy Projektowo - Budowlano - Handlowej „EKO-PBH" Spółka z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz wprowadzanie do potoku Sudoł ścieków opadowych z kanalizacji opadowej realizowanej w związku z budową zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych  na działkach nr 776, 777/5, 779, 778, 781 obr. 33 Krowodrza przy ul. Łokietka
w Krakowie.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-10-19
Data publikacji:
2010-10-19
Data aktualizacji:
2010-10-19