Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


AU-02-1-AFU.7331-1949/08 Kraków, dnia 17.09.2010r.

 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej o średnicy 150/200 mm wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 300/400/500 mm na działkach nr 230, 234, 40/2, 41/3, 42/4, 225/2, 226/2, 222/2, 221/2, 218/2, 217/2, 216/7, 275, 212/4, 209/2, 161/6, 195/2, 197/2, 198/2, 165/4, 192/2, 167/12, 167/6, 169/13, 170/14, 170/13, 170/9, 170/17, 172/6, 172/9, 173/7, 174/7, 174/9, 174/5, 176/5, 178/1, 179/8, 180/8, 180/7, 236/12, 236/19, 186/15, 186/28, 187/22, 188/31, 188/24, 250/1, 158/7, 169/10, 170/15, 172/4, 187/19, 169/12, 170/22 obr.104 Podgórze przy ulicy Domagały w Krakowie"

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działającej przez pełnomocnika Pana Stanisława Lasko

w dniu 17.09.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/ 2800 /10.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-09-17
Data publikacji:
2010-09-17
Data aktualizacji:
2010-09-17