Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1-JKO.7331-2923/09 Kraków, dnia 09.09.2010r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa wjazdu do stacji transformatorowej przy ul. Niepokalanej Marii Panny w Krakowie, zasilającej pompownię Lesisko i Łęg na działkach nr: 133/13,280/2,282/5,132/2 obr. 58 Nowa Huta

z wniosku Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ul. Szlak 73 , Kraków występującego przez pełnomocnika P. Barbarę Iskrę z Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o. ul. Trybuny Ludów 15, Kraków

w dniu 08.09.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2658/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-09-09
Data publikacji:
2010-09-09
Data aktualizacji:
2010-09-09
 

Dziennik zmian komunikatu: