Dokument archiwalny
Konferencja: „Działania na rzecz zrównoważonej mobilności – transfer dobrych praktyk pomiędzy miastami CIVITAS”, 21 września 2010 r., Kraków

Konferencja w ramach Projektu CIVITAS CATALIST - „Działania na rzecz zrównoważonej mobilności - transfer dobrych praktyk pomiędzy miastami CIVITAS" odbędzie się 21 września 2010 r. w Krakowie. Konferencja będzie świetną szansą dla polskich miast zainteresowanych przystąpieniem do Inicjatywy CiViTAS do zapoznania się z najlepszymi europejskimi praktykami w dziedzinie zrównoważonej mobilności. Podczas konferencji prezentowane będą przykłady z kilku miast należących do rodziny CiViTAS, m.in. z Grazu, Sztokholmu czy Genui. Organizatorzy konferencji chcieliby zwrócić szczególną uwagę na problem możliwości transferu działań zrealizowanych przez ww. miasta na grunt miast polskich. Wstępną agendę konferencji można pobrać poniżej.

Uczestnicy:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli administracji samorządowej, jednostek samorządowych zajmujących się transportem, operatorów transportu zbiorowego oraz technicznych uczelni wyższych z całej Polski.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) prosimy przesłać na adres e-mail: joanna.majdecka@um.krakow.pl lub faxem na nr + 48 12 616 88 01.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2010 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń z uwagi na limitowaną ilość uczestników. O przyjęciu zgłoszenia zostaniecie Państwo poinformowani drogą elektroniczną.

Informacja:

Więcej informacji na temat konferencji uzyskają Państwo w Biurze Infrastruktury Miasta Urzędu Miasta Krakowa pod nr tel.: 48 12 616 87 70 lub drogą elektroniczną: joanna.majdecka@um.krakow.pl

O konferencji przeczytasz także tutaj: www.civitas.eu/event.phtml?lan=en&archiv=&event_id=243

 

Konferencja jest realizowana w ramach Projektu CiViTAS / CATALIST i jest dofinansowana w ramach Szóstego Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Wiecej o projekcie CATALIST znajdziesz tutaj: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19509

 

 

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
Finalna agenda konferencji

 

Podmiot publikujący:
BIURO INFRASTRUKTURY MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
JÓZEFA KĘSEK, DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-28
Data publikacji:
2010-07-28
Data aktualizacji:
2010-09-22