Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU - 02-2-WKA.7331-2178/05 Kraków, dnia 26.07.2010

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Przepompownia PW2 wraz z kanałem sanitarnym, rurociągiem tłocznym, wjazdem i kablem zasilającym na os. Ściana Wschodnia w Krakowie, etap 3 - obrzeża Nowej Huty zadanie 11A" - działki nr 203/3, 233, 207/3, 206/3 (obr.27 Nowa Huta).

z wniosku : Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.- ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 26.07.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2068/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-27
Data publikacji:
2010-07-27
Data aktualizacji:
2010-07-27