Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/2/80 os. Słoneczne 15

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. SŁONECZNE 15


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO*
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
2 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 46,25 m2
KONDYGNACJA - BRAK DANYCH
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, GAZ, CO, ŁAZIENKA

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH
7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 349, 19 zł + 186,09 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: ok. 30 m2
- Wyposażenie:
- Lokalizacja: obojętna
- Inne:

9. Data złożenia oferty: 14.07.2010 r.
*UWAGA!
Wypowiedzenie najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 15 973, 20 zł podane na dzień 10.07.2010 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych (wraz z odsetkami) istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-07-16
Data publikacji:
2010-07-16
Data aktualizacji:
2010-11-18