Dokument archiwalny
Uchwalony plan

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersów" - Rada Miasta Krakowa w dniu 7 lipca 2010 r. podjęła uchwałę Nr CV/1411/10 w sprawie uchwalenia planu. Uchwała wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Odnośnik do strony z planem


 

Podmiot publikujący:
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA JAŚKIEWICZ, DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-12
Data publikacji:
2010-07-12
Data aktualizacji:
2010-07-12