Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

WS-08.SZ.62103-18/10                                                                              Kraków, dnia 23.04.2010r.              

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości,
że na wniosek Pana Stanisława Kowalówki rezprezentującego PROEKOSYSTEM S. Kowalówka, występującego z upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście Pc-1 rurociągiem PE450 mm SDR11 w rurze ochronnej PE710 mm SDR17 pod dnem rzeki Drwiny Długiej i wałami przeciwpowodziowymi na terenie działek nr 28/4, 417 obr. 105 Podgórze i nr 70/35 obr. 107 Podgórze w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej DN 400 mm w trasie drogi ekspresowej S-7 w Krakowie."

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-04-23
Data publikacji:
2010-04-23
Data aktualizacji:
2010-04-23