Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/1/27 ul. Borkowska 7

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. BORKOWSKA 7


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROW.
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
1 POKÓJ Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 32,32 m2
KONDYGNACJA -
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, CO,

6. Stan techniczny lokalu: BARDZO DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 232,38 zł + 285,34 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: 2 pokoje do 53 m2
- Wyposażenie techniczne: woda, elekktr., co, instal. kanalizac., łazienka, kuchnia, przedpok.
- Lokalizacja: Kraków
- Inne:
OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO SPŁACENIA ZA KOGOŚ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 6.04.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-04-08
Data publikacji:
2010-04-08
Data aktualizacji:
2010-04-08