Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/3/19 os. Kazimierzowskie 31

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. KAZIMIERZOWSKIE 31


2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 43,56 m2
KONDYGNACJA - II PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, CO

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: BRAK DANYCH
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość:
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja:
- Inne:
OFERENT JEST ZAINTERESOWANY ZAMIANĄ ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA CZYNSZOWEGO

9. Data złożenia oferty: 22.03.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

*UWAGA!
Zaległości czynszowe w wysokości 47 816, 01 zł podane na dzień 16.03.2010 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-03-24
Data publikacji:
2010-03-24
Data aktualizacji:
2010-03-24