Dokument archiwalny
Komunikat Wydziału Spraw Administracyjnych

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Krakowa zostały wywieszone wykazy nieruchomości będące własnością Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczone do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, w dniach od 21.12.2009 r. do 11.01.2010 r., obejmujące:


1. Dwa pomieszczenia na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 580/4 obręb 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KW 181010, na cel: umieszczenie transformatorów elektrycznych, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie.
2. Pomieszczenie, fragment kanalizacji kablowej, fragment kanału technologicznego, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 580/4 obręb 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KW 181010, na cel: umieszczenie transformatora elektrycznego oraz niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-12-28
Data publikacji:
2009-12-28
Data aktualizacji:
2009-12-28