Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1-JKO.7331-1280/09 Kraków, dnia 12.11.2009r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa i przebudowa kolektora ogólnospławnego „F" w ulicach : Cienistej , Kocmyrzowskiej i Bulwarowej w Krakowie ( odcinek 94' - 98) na działkach nr 3/3, 3/4, 3/8, 3/9, 3/10, 4/5 ,26/2, 192 obr.50 , 229/9, 228 obr. 9 Nowa Huta

z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków występującego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 10.11.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/3340/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek,wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AU - 02-1-JKO.7331-1771/09 Kraków, dnia 12.11.2009r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zespołu 12 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z wbudowanymi garażami na działkach nr :192 i 278/1 obr. 40 Podgórze przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie

z wniosku Pana Wojciecha Stocha zam. ul. Zamoyskiego 3a, 34-500 Zakopane występującego przez pełnomocnika P. Elizę Lubicz Lisowską

w dniu 12.11.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/3352/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek,wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-11-12
Data publikacji:
2009-11-12
Data aktualizacji:
2009-11-12