Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 09.10.2009
AU-02-1-WKA.5550-46/08 Kraków, dnia


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 09.09.2008r. (korekta zakresu wniosku dnia 11.09.2009r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Albrichta, w sprawie ustalenia lokalizacji drogi dla zamierzenia pn.: „Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i ul. Halszki w Krakowie " - na działkach ewidencyjnych, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (oznaczonych pogrubieniem), nr nr:
60/9, 60/17, 68/4, 68/6, 69/4, 69/6, 71/7, 71/11, 74/6, 80/11, 182/14, 182/17, 182/38, 182/42, 183/2, 276/9, 276/11, 279/12, 279/13, 284/2, 302/19, 302/20, 302/21, 302/22, 302/23, 65/30, 80/28, 182/49, 182/45, 182/47, 183/5, 276/17, 284/8, 302/29 (obręb nr 31 jedn. ewid. Kraków - Podgórze),
291/2, 293, 294, 295, 296/1, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 326/6, 307, 288/2, 289/4, 290/4, 291/3, 292/7, 292/9, 335/7, 335/9 (obręb nr 32 jedn. ewid. Kraków - Podgórze),
3, 4/5, 4/6, 6/2, 185/4, 188/4, 190/3, 191/3, 191/4, 191/6, 192/2, 192/3, 192/4, 193/5, 194/10, 194/11, 194/12, 195/1, 195/3, 195/4, 195/5, 196/1, 196/2, 198/1, 198/2, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8, 199/9, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202/1, 202/2, 203/2, 208/2, 212/2, 212/6, 212/7, 212/14, 213/8, 213/9, 213/11, 213/12, 213/13, 213/22, 214/1, 214/2, 217/5, 231/2, 244/4, 244/13, 245, 246/1, 246/2, 246/3, 263, 264, 265, 266/1, 266/2, 268/1, 342, 343, 344/1, 344/2, 353/4, 354/2, 354/4, 358/3, 358/4, 359/3, 359/4, 368/9, 368/10, 369/1, 369/2, 371/1, 371/2, 419/9, 420, 421, 422, 424/2, 424/3, 424/4, 425, 426/1, 426/2, 427, 428/2, 429/2, 430/2, 433, 435, 436, 680/2, 680/4, 680/5, 684/2, 684/6, 686/2, 688/2, 693/2, 693/13, 695/5, 695/8, 695/10, 695/9, 711/10, 722/2, 722/5, 728, 734, 197/1, 204/1, 203/3, 208/3, 209/3, 211/1, 212/15, 213/31, 213/25, 213/27, 215/1, 216/5, 228/5, 228/12, 228/8, 233/4, 234/3, 237/1, 238/1, 239/4, 243/7, 244/16, 244/18, 247/3, 261/3, 262/1, 267/1, 268/3, 341/2, 345/1, 353/9, 353/7, 354/5, 358/5, 359/6, 360/1, 363/1, 368/13, 368/15, 368/18, 368/20, 370/3, 374/3, 410/8, 410/10, 415/8, 416/1, 423/7, 430/4, 431/1, 432/1, 434/1, 676/1, 680/9, 684/11, 686/4, 688/3, 693/24, 693/28, 693/35, 693/26, 693/30, 693/32, 695/12, 755/1 (obręb nr 33 jedn. ewid. Kraków - Podgórze),
201/3 (obręb nr 34 jedn. ewid. Kraków - Podgórze),
1/2, 1/132, 92/6, 1/175, 1/177, 1/179, 1/182, 86/25, 86/28, 86/29, 86/19, 86/21 (obręb nr 45 jedn. ewid. Kraków - Podgórze),
354/14, 354/17, 354/19, 354/30, 354/31, 354/35, 354/4, 354/6, 355/4, 355/5, 355/15, 355/18, 355/20, 355/22, 355/24, 355/26, 356, 357, 358, 359/1, 359/2, 360, 376/1, 376/4, 377/3, 377/4, 378, 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 380/6, 380/7, 380/9, 380/10, 380/11, 380/12, 380/13, 380/14, 380/15, 380/18, 381/3, 381/4, 382/2, 382/3, 382/4, 383/1, 383/2, 384, 385/1, 390/5, 392/1, 392/2, 393, 394, 397/12, 397/13, 397/14, 397/15, 397/8, 400/2, 400/6, 401, 403/2, 403/6, 404/1, 404/2, 405/1, 406/3, 406/5, 406/6, 406/7, 406/8, 407/2, 407/4, 407/5, 408/4, 408/6, 409/1, 409/2, 410/3, 410/5, 410/6, 410/7, 410/8, 414/3, 414/5, 414/6, 416/3, 416/5, 416/6, 417/3, 417/5, 417/6, 418/3, 426/1, 426/2, 433, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 449/2, 450/3, 459/1, 459/3, 459/9, 459/10, 460/1, 460/2, 429, 430/9, 361, 353/33, 354/40, 376/12, 376/10, 385/4, 386/5, 388/1, 390/9, 390/10, 391/1, 395/1, 396/1, 400/10, 400/12, 408/7, 408/9, 414/10, 414/12, 416/8, 417/8, 418/9, 419/9, 432/4, 450/8, 450/10, 458/4 (obręb nr 46 jedn. ewid. Kraków - Podgórze),
257/7, 402/1, 402/3, 403/3, 403/5, 403/8, 403/10, 404/1, 404/4, 407/3, 407/5, 408/1, 408/4, 409/9, 409/12, 410/3, 410/4, 413/3, 413/4, 414/3, 414/4, 415, 417/3, 416/7, 416/10, 418/10, 418/12, 418/13, 418/14, 418/15, 418/6, 418/8, 435/3, 436/1, 437, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 440/17, 440/18, 440/19, 440/20, 440/21, 440/22, 440/23, 440/24, 440/25, 440/26, 440/27, 441/3, 442/8, 443/9, 444/6, 477/2, 477/5, 477/12, 477/13, 479/4, 256/6, 409/34, 409/36, 410/5, 413/8, 413/11, 414/7, 416/25, 416/28, 416/30, 417/6, 418/27, 441/9, 442/15, 479/7, 506/95, 506/97, 506/99 (obręb nr 48 jedn. ewid. Kraków - Podgórze).

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości tj.:
działki nr 65/29 na działki nr 65/30 i 65/31, działki nr 80/25 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 80/27) na działki nr 80/28 i 80/29, działki nr 182/28 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 182/43) na działki nr 182/49 i 182/50, działki nr 182/31 na działki nr 182/45 i 182/46, działki nr 182/33 na działki nr 182/47 i 182/48, działki nr 183/4 na działki nr 183/5 i 183/6, działki nr 276/6 na działki nr 276/17 i 276/18, działki nr 284/7 na działki nr 284/8 i 284/9, działki nr 302/17 na działki nr 302/29 i 302/30 (położonych w obrębie nr 31 jedn. ewid. Kraków - Podgórze),
działki nr 288 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 288/1) na działki nr 288/2 i 288/3, działki nr 289/2 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 289/3) na działki nr 289/4 i 289/5, działki nr 290/3 na działki nr 290/4 i 290/5, działki nr 291/1 na działki nr 291/3 i 291/4, działki nr 292/4 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 292/6) na działki nr 292/7 i 292/8, działki nr 292/5 na działki nr 292/9 i 292/10, działki nr 335/4 na działki nr 335/7 i 335/8, działki nr 335/6 na działki nr 335/9 i 335/10 (położonych w obrębie nr 32 jedn. ewid. Kraków - Podgórze),
działki nr 197 na działki nr 197/1 i 197/2, działki nr 204 na działki nr 204/1 i 204/2, działki nr 203/1 na działki nr 203/3 i 203/4, działki nr 208/1 na działki nr 208/3 i 208/4, działki nr 209/2 na działki nr 209/3 i 209/4, działki nr 211 na działki nr 211/1 i 211/2, działki nr 212/13 na działki nr 212/15 i 212/16, działki nr 213/14 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 213/23) na działki nr 213/31 i 213/32, działki nr 213/19 na działki nr 213/25 i 213/26, działki nr 213/21 na działki nr 213/27 i 213/28, działki nr 215 na działki nr 215/1 i 215/2, działki nr 216/4 na działki nr 216/5 i 216/6, działki nr 228/1 na działki nr 228/5 i 228/6, działki nr 228/2 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 228/11) na działki nr 228/12, 228/13 i 228/14, działki nr 228/4 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 228/7) na działki nr 228/8, 228/9 i 228/10, działki nr 233/2 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 233/3) na działki nr 233/4 i 233/5, działki nr 234/2 na działki nr 234/3 i 234/4, działki nr 237 na działki nr 237/1 i 237/2, działki nr 238 na działki nr 238/1 i 238/2, działki nr 239/1 na działki nr 239/4 i 239/5, działki nr 243/1 na działki nr 243/7 i 243/8, działki nr 244/5 na działki nr 244/16 i 244/17, działki nr 244/12 na działki nr 244/18 i 244/19, działki nr 247/1 na działki nr 247/3 i 247/4, działki nr 261/2 na działki nr 261/3 i 261/4, działki nr 262 na działki nr 262/1 i 262/2, działki nr 267 na działki nr 267/1 i 267/2, działki nr 268/2 na działki nr 268/3 i 268/4, działki nr 341 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 341/1) na działki nr 341/2, 341/3 i 341/4, działki nr 345 na działki nr 345/1 i 345/2, działki nr 353/2 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 353/5) na działki nr 353/9 i 353/10, działki nr 353/3 na działki nr 353/7 i 353/8, działki nr 354/3 na działki nr 354/5 i 354/6, działki nr 358/1 na działki nr 358/5 i 358/6, działki nr 359/1 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 359/5) na działki nr 359/6 i 359/7, działki nr 360 na działki nr 360/1 i 360/2, działki nr 363 na działki nr 363/1 i 363/2, działki nr 368/6 na działki nr 368/13 i 368/14, działki nr 368/7 na działki nr 368/15 i 368/16, działki nr 368/8 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 368/17) na działki nr 368/18 i 368/19, działki nr 368/11 na działki nr 368/20 i 368/21, działki nr 370/1 na działki nr 370/3 i 370/4, działki nr 374/1 na działki nr 374/3 i 374/4, działki nr 410/6 na działki nr 410/8 i 410/9, działki nr 410/7 na działki nr 410/10 i 410/11, działki nr 415/2 na działki nr 415/8 i 415/9, działki nr 416 na działki nr 416/1 i 416/2, działki nr 423/4 na działki nr 423/7 i 423/8, działki nr 430/1 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 430/3) na działki nr 430/4 i 430/5, działki nr 431 na działki nr 431/1 i 431/2, działki nr 432 na działki nr 432/1 i 432/2, działki nr 434 na działki nr 434/1 i 434/2, działki nr 676 na działki nr 676/1 i 676/2, działki nr 680/6 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 680/8) na działki nr 680/9 i 680/10, działki nr 684/7 na działki nr 684/11 i 684/12, działki nr 686/1 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 686/3) na działki nr 686/4 i 686/5, działki nr 688/1 na działki nr 688/3 i 688/4, działki nr 693/11 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 693/23) na działki nr 693/24 i 693/25, działki nr 693/12 na działki nr 693/28 i 693/29, działki nr 693/18 na działki nr 693/26 i 693/27, działki nr 693/16 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 693/34) na działki nr 693/35 i 693/36, działki nr 693/19 na działki nr 693/30 i 693/31, działki nr 693/21 na działki nr 693/32 i 693/33, działki nr 695/7 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 695/11) na działki nr 695/12 i 695/13, działki nr 755 na działki nr 755/1 i 755/2 (położonych w obrębie nr 33 jedn. ewid. Kraków - Podgórze),
działki nr 1/133 na działki nr 1/175 i 1/176, działki nr 1/134 na działki nr 1/177 i 1/178, działki nr 1/137 na działki nr 1/179, 1/180 i 1/181, działki nr 1/143 na działki nr 1/182 i 1/183, działki nr 86/4 na działki nr 86/25 i 86/26, działki nr 86/7 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 86/27) na działki nr 86/28, 86/29, 86/30 i 86/31, działki nr 86/14 na działki nr 86/19 i 86/20, działki nr 86/15 na działki nr 86/21, 86/22, 86/23 i 86/24(położonych w obrębie nr 45 jedn. ewid. Kraków - Podgórze),
działki nr 353/30 na działki nr 353/33 i 353/34, działki nr 354/32 na działki nr 354/40 i 354/41, działki nr 376/5 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 376/8) na działki nr 376/12 i 376/13, działki nr 376/6 na działki nr 376/10 i 376/11, działki nr 385/2 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 385/3) na działki nr 385/4 i 385/5, działki nr 386/1 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 368/4) na działki nr 386/5 i 386/6, działki nr 388 na działki nr 388/1 i 388/2, działki nr 390/6 na działki nr 390/9, 390/10 i 390/11, działki nr 391 na działki nr 391/1 i 391/2, działki nr 395 na działki nr 395/1 i 395/2, działki nr 396 na działki nr 396/1 i 396/2, działki nr 400/5 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 400/9) na działki nr 400/10 i 400/11, działki nr 400/7 na działki nr 400/12 i 400/13, działki nr 408/3 na działki nr 408/7 i 408/8, działki nr 408/5 na działki nr 408/9 i 408/10, działki nr 414/8 na działki nr 414/10 i 414/11, działki nr 414/9 na działki nr 414/12 i 414/13, działki nr 416/1 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 416/7) na działki nr 416/8 i 416/9, działki nr 417/1 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 417/7) na działki nr 417/8 i 417/9, działki nr 418/4 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 418/8) na działki nr 418/9 i 418/10, działki nr 419/3 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 419/8) na działki nr 419/9 i 419/10, działki nr 432/3 na działki nr 432/4, 432/5 i 432/6, działki nr 450/1 na działki nr 450/8 i 450/9, działki nr 450/7 na działki nr 450/10 i 450/11, działki nr 458 na działki nr 458/4 i 458/5 (położonych w obrębie nr 46 jedn. ewid. Kraków - Podgórze),
działki nr 256/2 na działki nr 256/6 i 256/7, działki nr 409/11 na działki nr 409/34 i 409/35, działki nr 409/31 na działki nr 409/36 i 409/37, działki nr 410/1 na działki nr 410/5 i 410/6, działki nr 413/6 na działki nr 413/8 i 413/9, działki nr 413/7 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 413/10) na działki nr 413/11 i 413/12, działki nr 414/5 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 414/6) na działki nr 414/7 i 414/8, działki nr 416/12 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 416/24) na działki nr 416/25 i 416/26, działki nr 416/13 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 416/27) na działki nr 416/28 i 416/29, działki nr 416/15 na działki nr 416/30 i 416/31, działki nr 417/4 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 417/5) na działki nr 417/6 i 417/7, działki nr 418/11 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 418/26) na działki nr 418/27 i 418/28, działki nr 441/4 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 441/8) na działki nr 441/9 i 441/10, działki nr 442/9 na działki nr 442/15 i 442/16, działki nr 479/1 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji granic - działka nr 479/6) na działki nr 479/7 i 479/8, działki nr 506/26 na działki nr 506/95 i 506/96, działki nr 506/27 na działki nr 506/97 i 506/98, działki nr 506/28 na działki nr 506/99 i 506/100 (położonych w obrębie nr 48 jedn. ewid. Kraków - Podgórze).


W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Przyjmowanie stron odbywa się:
- w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. od 8.00 do 15:00.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-10-09
Data publikacji:
2009-10-09
Data aktualizacji:
2009-10-09