Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2009/2/52 os. Krakowiaków 17

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. KRAKOWIAKÓW 17


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO *
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
2 POKOJE
POW. UŻYTKOWA - 52,59 m2
KONDYGNACJA - I
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., GAZOWA, C.O., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, BALKON

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 794,11 ZŁ + 256,20 ZŁ
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: pokój z kuchnią do 30 m2
- Wyposażenie techniczne: woda, instal. elektr., gazowa, co
- Lokalizacja: Nowa Huta
- Inne:
OFERENT JEST ZAINTERESOWANY ZAMIANĄ ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 18.09.2009
UWAGA!
Wypowiedzenie najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 38 033, 54 zł podane na dzień 31.08.2009 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość przywrócenia najmu i zamiany lokalu jedną procedurą w Wydziale Mieszkalnictwa.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-10-08
Data publikacji:
2009-10-08
Data aktualizacji:
2011-02-23