Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG 2009-10-09)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od 24.09.2009 r. do 14.10.2009 r.
- obejmujące lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2053/2009 oraz Nr 2059/2009 z dnia 21 września 2009r.,
 obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2060/2009 z dnia 21 września 2009r.,
 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
• nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 1/23 o powierzchni 0,0645 ha, w obrębie 45, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętą KW KR1P/00201161/5, zabudowaną budynkiem mieszkalnym położonym w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej nr 68 „a",
• garaż dwustanowiskowy nr G3 o powierzchni użytkowej 47,6 m2, położony w budynku wielomieszkaniowym Nr 22 w os. Albertyńskim, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 30.04.2103 r. udziału wynoszącego 9/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 84 o powierzchni 0,1453 ha, położonej w obrębie 7, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00076671/2,
• lokal użytkowy, położony w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Na Wzgórzach Nr 35, oznaczony Nr U-101 o powierzchni użytkowej 23,02 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 28.05.2102 r. udziału wynoszącego 16/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 274 o powierzchni 0,0502 ha, położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00087540/5,
• lokal użytkowy, położony w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Górali Nr 5, oznaczony Nr U-103 o powierzchni użytkowej 60,75 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17.12.2101 r. udziału wynoszącego 15/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 10 o powierzchni 0,1430 ha, położonej w obrębie 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00079846/1.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 012 616 9808, 012 616 9809 w godzinach pracy urzędu.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-10-08
Data publikacji:
2009-10-09
Data aktualizacji:
2009-10-09