Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
WS-04.RJ.7627-86/09

                                                                             Obwieszczenie
                           o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) podaje się do publiczne wiadomości, że dn02.10.2009r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Targowo-Kongresowego w Krakowie na działkach nr 216/203, 216/204, 216/205, 216/211 i 216/212, obręb 54, jednostka ewidencyjna Nowa Huta.

Decyzja ta została wydana na wniosek: Targi w Krakowie Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika P. Krzysztofa Leśnodorskiego - Studio ARCHI 5 Sp. z o.o. ul. Siemiradzkiego 20A/7, 31-137 Kraków. Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.


Obwieszczenie nastąpiło dnia 02.10.2009r.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-10-02
Data publikacji:
2009-10-02
Data aktualizacji:
2009-10-02