Dokument archiwalny
Korzystanie z postoju dla dorożek konnych w Rynku Głównym.

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK ogłasza, że wnioski wraz z kompletem dokumentów o zawarcie umowy na 2010r. na korzystanie z wyznaczonego postoju dla dorożek konnych w Rynku Głównym w Krakowie można składać w terminie do 16 października 2009r. na stanowiskach informacyjno - podawczych UMK.
W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Krakowa.
Druk wniosku wraz z procedurą nr SA-42 można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl lub uzyskać na stanowiskach informacyjno - podawczych.
Do składanych dokumentów prosimy dołączyć krótki opis dotychczasowej praktyki oraz posiadanego doświadczenia w zakresie powożenia pojazdem zaprzęgowym.

Niezależnie od wymogów określonych w procedurze nr SA-42, od 1 stycznia 2010r. obowiązywać będą dodatkowe warunki zawarcia umów.:
1. obowiązek wszczepienia koniom elektronicznych identyfikatorów,
2. wymóg powożenia dorożką w obecności pełnoletniego pomocnika,
3. zakaz używania do zaprzęgów ogierów,
4. nakaz używania koni co najmniej pięcioletnich.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Każdy pojazd, który w 2009r. nie miał prawa wjazdu do Rynku Głównego musi uzyskać pozytywną opinię Głównego Plastyka Miasta. Akceptowane będą dorożki, których forma i kolorystyką nawiązywać będzie do tradycyjnych dorożek krakowskich.

Tryb wyłonienia Przedsiębiorców, z którymi zostaną zawarte umowy zostanie określony w terminie do 30 października 2009r., zgodnie z zarządzeniem nr 1104/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym
w Krakowie.

 

HARMONOGRAM

(propozycja wstępna)

  • do 16 października 2009r. (piątek) - składanie wniosków
  • 19 październik - 29 październik 2009r. - weryfikacja dokumentów
  • 30 październik 2009r. - spotkanie z dorożkarzami + ogłoszenie wyboru trybu wyłonienia przedsiębiorców
  • 16 listopad 2009r. - wyłonienie przedsiębiorców wg. wybranego trybudo 31 grudnia 2009r. - zawieranie umów na 2010r.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-09-21
Data publikacji:
2009-09-21
Data aktualizacji:
2009-09-21