Dokument archiwalny
Dotacje Gminy na prace konserwatorskie i remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą NR LXXXIV/853/05 RMK z dnia 7.07.2005 r. (z późn. zm.) do dnia 31 lipca 2009 r. w Urzędzie Miasta Krakowa (na dziennikach podawczych) można składać wnioski o udzielenie na rok 2010 dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków na dofiansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Krakowa.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Kanoniczej 24, pod nr tel. 012/ 431-25-46 wew. 112 oraz na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w dziale Ochrona Zabytków (pobierz).

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAW DZIEDZIC, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA STRZEBOŃSKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-07-01
Data publikacji:
2009-07-01
Data aktualizacji:
2009-07-22