Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


AU-02-1-AFU.7331-2427/08 Kraków, dnia 29.06.2009r.

 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa linii światłowodowej relacji: Lublin - Zamość - Rzeszów - Kraków na działkach nr 505/14, 693/8, 458, 459/4, 460/6, 459/3, 202/12, 495/10, 495/14, 495/15, 495/21 obr. 4 Śródmieście i na części działki 697/5 obr. 4 Śródmieście w rejonie ulic Meissnera i Alei Jana Pawła II w Krakowie".

z wniosku: „HAWE" Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Działkowa 38 działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Szczygieł

w dniu 29.06.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/ 1901 /09.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 - 15:30

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-30
Data publikacji:
2009-06-30
Data aktualizacji:
2009-06-30