Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

AU - 02-2-WKA.7331-3520/05 Kraków, dnia 10.06.2009


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Przebudowa ul. Krzyżańskiego i Niewodniczańskiego" - działki nr: 111/1, 116, 88, 353/1, 353/2, 352/5, 354, 356, 357/1, 358, 359/2, 359/3, 363, 364, 365, 366/1, 366/3, 366/4, 367, 370/1, 371, 373, 374, 510, 376, 372/4, 347, 378/3, 378/4, 379, 381, 382, 386/2, 386/3, 387/1, 388, 389/2, 390/2, 391, 392, 393, 394, 395, 398/11, 399, 400, 401, 402, 403, 404/1, 405, 414, 416, 417, 406, 339/3, 482, 483, 484, 485, 492, 493, 494/1, 494/2, 494/4, 495/1, 495/2, 498, 499/4, 499/3, 499/5, 501/4, 501/1, 501/2, 502, 503, 468, 500, 489, 488, 436/2, 504, 479/1, 505, 506, 507, 508, 509 (obr.92 Podgórze), 70/7, 70/2, 71/2, 72, 73, 74, 78/2, 79/8, 79/3, 80/2, 81/10, 81/8, 82, 83/1, 84, 651, 86, 88/4, 88/1, 89, 90/3, 90/1, 91/3, 92, 93/1, 94, 95, 96, 97, 98, 99/4, 99/6, 101, 102/2, 103, 104, 105/1, 105/2, 105/3, 107, 109/1, 112, 111, 113/1, 113/2, 114/4, 114/2, 114/3, 115/2, 116, 120, 122/2, 122/3, 123/4, 123/3, 124, 125/1, 125/3, 126, 127/1, 127/2, 123/1, 65, 66/2, 66/1, 67, 68, 69, 238/1, 238/2, 246, 245, 240, 244, 241/4, 241/1, 701/4, 372, 370/1, 370/4, 369/1, 369/2, 366/4, 366/1, 365/7, 365/3, 365/2, 388/1, 361/2, 661/1, 374/2, 374/3, 376, 385, 386/1, 386/2, 384, 381/1, 382/6, 382/5, 382/3, 382/4, 383, 381/20, 381/6, 668/2, 544/1, 543, 542, 541, 540/2, 539, 536, 534, 401/2, 401/1, 395/3, 395/2, 395/1, 394/4, 392, 391, 390, 236, 234/4, 234/3, 237/2, 237/3, 237/4, 77, 76, 70/5, 70/6, 701/2, 665/3, 655, 654 (obr.93 Podgórze), 95/2, 95/1, 63/2, 94 (obr.94 Podgórze), 1/3, 2/2, 4/8, 4/9, 4/10, 18/1, 5/4 (obr.110 Podgórze) w Krakowie.
z wniosku: Zarządu Dróg i Komunikacji (obecnie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) - ul. Centralna 53, 31-586 Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Górszczyka

w dniu 05.06.2008r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzającą postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/1668/09.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek: 9.30 -16.30
Wtorek, środa, piątek: 8 - 15


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-10
Data publikacji:
2009-06-10
Data aktualizacji:
2009-06-10