Dokument archiwalny
Dotacje Gminy na konserwację i remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą NR LXXXIV/853/05 RMK z dnia 7.07.2005 r., do dnia 31 lipca 2008 r. w Urzędzie Miasta Krakowa można składać wnioski o udzielenie na rok 2009 dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Krakowa.
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Kanoniczej 24, pod nr tel. 012/ 431-25-46 wew. 112 oraz na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w dziale Ochrona Zabytków .

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAW DZIEDZIC, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA STRZEBOŃSKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-07-09
Data publikacji:
2008-07-09
Data aktualizacji:
2008-07-28