Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2007/1/21 ul. Bonerowska 3A

 

 

1. Adres lokalu:                    KRAKÓW,   UL. BONEROWSKA 3A

2. Własność budynku:        GMINA MIEJSKA KRAKÓW

3. Wielkość i struktura mieszkania: 
1 POKÓJ
POW. UŻYTKOWA - 22,92 m2
KONDYGNACJA -   II


4. Wyposażenie techniczne:       CO,  ELEKTRYCZNOŚĆ, CIEPŁA WODA,  WC, ŁAZIENKA,


5. Stan techniczny lokalu:         BARDZO DOBRY    


6. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych:        200 zł 

7. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość:                     co najmniej 2 pokojowe mieszkanie
- Wyposażenie techniczne:            co, elektryczność
- Lokalizacja:                                   Nowa Huta
- Inne:                                             


8. Data złożenia oferty: 13 marca 2007Uwaga: Oferta ważna jest przez okres jednego roku.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RENATA BIAŁEK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-03-16
Data publikacji:
2007-03-16
Data aktualizacji:
2011-02-18