Dokument archiwalny
obwieszczenie o wydaniu decyzji

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Znak sprawy: GO-08.RJ.7625-1-32/06                                                                              Kraków, 28.11.2006 r.                                                                 Zawiadomienie
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.z 2006r Nr 129 poz. 902), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajdującym się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w budynku na os. Zgody 2, pok. 414, zamieszczone zostały dane o decyzji z dnia znak: GO-08.RJ.7625-1-32/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:
Zainstalowanie anten nadawczo-odbiorczych na istniejącej stacji telefonii komórkowej nr 2777 "Batowice" zlokalizowanej na dachu budynku szkoły przy ul. Wawelskiej 36, polegające na montażu trzech anten sektorowych typu BSA001 oraz trzech anten sektorowych typu BSA002 zgodnie z konfiguracją przedstawioną w raporcie.


Wnioskodawca:
Polska Telefonia Komórkowa " Centertel" Sp z .o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa działająca przez pełnomocnika Pana Łukasza Opałka "Operandi" Sp. z o. o. ul. Dietla 81/9, 31-050 Kraków


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ FREISLER, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-11-28
Data publikacji:
2006-11-28
Data aktualizacji:
2006-11-28