Dokument archiwalny
obwieszczenie o wszczęciu postępowania

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Znak sprawy: GO-08.RJ.7625-1-35/06 

                                                                      OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajdującym się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w budynku na os. Zgody 2, pok. 414, zamieszczone zostały dane o wniosku:
Polskiej Telefonii Cyfrowej "ERA"Sp z .o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa działającej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Tatomir "PROGRES" ul. Różyckiego 6/52, 31-324 Kraków , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Stacja przekaźnikowa telefonii komórkowej ERA nr 50063 Kraków Stradom zlokalizowana na dachu istniejącego budynku przy ul. Sarego 24 na działce nr 33 obr. 03 Śródmieście w Krakowie

Jednocześnie informuje się, że z w/w wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 8. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 24.XI.2006 r.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ FREISLER, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZOFIA WAWAK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-11-24
Data publikacji:
2006-11-24
Data aktualizacji:
2006-11-24