Dokument archiwalny
09.01.2007 r. - Ankieta dla uczniów klas III gimnazjów

EK-02.43170-1/07                                                                                Kraków, dnia 4 stycznia 2007 r.

Dotyczy: ankiety dla uczniów klas III gimnazjów.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów
w Krakowie

W trosce o dobre przygotowanie uczniów do wyboru przyszłej szkoły oraz stworzenie im jak najlepszej oferty kształcenia ponadgimnazjalnego Wydział Edukacji UMK planuje przeprowadzenie kolejnej ankiety we wszystkich klasach III gimnazjów.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o przeprowadzenie ankiety (w załączeniu) wśród wybranych uczniów klas trzecich według zasad określonych poniżej. Wyniki należy przesłać najpóźniej do 29 stycznia 2007 r. do Wydziału Edukacji. Gimnazja dysponujące pocztą elektroniczną proszone są o przesłanie materiałów również w formie elektronicznej na adres: wlosikkr@um.krakow.pl
Zasady przeprowadzania ankiety:
1. Ankietę należy przeprowadzić wśród uczniów, których nazwiska w dzienniku lekcyjnym umieszczone są pod następującymi numerami: 1, 15 i numer ostatni. W przypadku nieobecności uczniów o wskazanych numerach ankietę należy przeprowadzić wśród uczniów, których nazwiska umieszczone są w następnych pozycjach, a dla pozycji ostatniej należy wybrać ucznia, którego nazwisko jest umieszczone o numer wcześniej.
2. Załączoną ankietę należy skopiować w liczbie równej liczbie wybranych uczniów.
3. Ankietowanych uczniów – przynajmniej na jeden dzień przed przeprowadzeniem ankiety – należy poprosić aby wybór typu szkoły oraz ewentualnego kierunku w liceum profilowanym i technikum skonsultowali z rodzicami.

Po przeprowadzeniu ankiety należy:
- opracować zestawienie zbiorcze (wg wzoru w załączeniu),
- przygotować wykaz maksymalnie 10 najczęściej wymienianych zawodów z punktu 6 ankiety wg wzoru „zawód i liczba wskazań”,
- przygotować wykaz liceów ogólnokształcących z punktu 8 ankiety wg wzoru „nazwa lub numer liceum i liczba wskazań”,
- przygotować wykaz maksymalnie 10 najczęściej wymienianych przedmiotów z punktu 9 ankiety wg wzoru „przedmiot i liczba wskazań”,
- przygotować wykaz maksymalnie 10 – 20 najczęściej pojawiających się pytań z punktu 13 ankiety.
Załączniki:
1. ankieta dla gimnazjalisty,
2. zestawienie zbiorcze.

Z poważaniem
 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
                     /---/
                 Jan Żądło


Otrzymują:
1. Adresat
2. aa


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-01-09
Data publikacji:
2007-01-09
Data aktualizacji:
2011-02-22