Dokument archiwalny
19.10.2006 - Aktualizacji załącznika nr 1 do zarządzenia PMK nr 1088/2005 (gabinety stomatologiczne)

 

***

EK-02.43170-6-27/06                                                                                     Kraków, 19 października 2006 r.

dotyczy: aktualizacji załącznika nr 1 do zarządzenia PMK nr 1088/2005

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krakowie

Z uwagi na konieczność aktualizacji załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 1088/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zasad organizacji medycyny szkolnej w samorządowych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2005-2006 zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety przestawiającej stan na dzień 30 września 2006 r.
Informację proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres domajeda@um.krakow.pl, w terminie do środy 25 października 2006 r.

Z poważaniem


         Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

                       Jan Żądło


Otrzymują
1. Adresat
2. a/a

 

Załączniki:
Ankieta (plik w formacie WORD):

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-10-19
Data publikacji:
2006-10-19
Data aktualizacji:
2007-01-02