Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OS. WIDOK", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU -
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2020-09-16
Data publikacji:
2020-09-16
Data aktualizacji:
2020-09-16