Dokument archiwalny
Zaproszenie do składania oferty na ”Odbiór i zniszczenie wycofanych z obiegu tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie”

Gmina Miejska Kraków zaprasza Państwa do złożenia oferty na „Odbiór i zniszczenie wycofanych z obiegu tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie”.

Zniszczenie wycofanych z obiegu tablic rejestracyjnych polega na przecięciu każdej tablicy rejestracyjnej co najmniej na trzy kawałki lub zgnieceniu prasą hydrauliczną w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie. Szacunkowa, przewidywana ilość tablic do utylizacji to ok. 70.000 sztuk rocznie z czego ok. 99% stanowią tablice aluminiowe, a ok. 1% tablice stalowe.

 

W przypadku zmiany przepisów mającej istotny wpływ na warunki realizacji umowy, Przekazujący zastrzega sobie prawo zmniejszenia rocznej przewidywanej ilości tablic przeznaczonych do utylizacji. Jeżeli natomiast zmiana przepisów uniemożliwi realizację umowy, Przekazujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy.

Zainteresowanych prosimy o złożenie oferty drogą mailową do dnia 20 sierpnia 2020 r.

do godz. 14.oo na adres: km.umk@um.krakow.pl, lub w sekretariacie Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców (pok. 906) al. Powstania Warszawskiego 10, z dopiskiem „Złomowanie tablic”.

 

W załączeniu Regulamin składania ofert, formularz ofertowy oraz umowa wraz z załącznikami.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 12 616 9479 lub 12 616 9473.

 

W załączeniu:

regulamin składania ofert [dostępny tutaj],

formularz ofertowy [dostępny tutaj]

wzór umowy wraz z załącznikami [dostępny tutaj]

 


 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRUPIARZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIAN WNĘK
Data wytworzenia:
2020-08-05
Data publikacji:
2020-08-05
Data aktualizacji:
2020-08-06