Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 1813/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. dokonał ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwot na realizację od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”.

 

Zarządzenie nr 1813/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 lipca 2020 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2020-08-04
Data publikacji:
2020-08-04
Data aktualizacji:
2020-08-04