Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dyskryminowani/e. Sytuacja osób LGBTQIA w Krakowie” przez Fundację Równość.org.pl

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 lipca 2020 r. drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

W załączeniu:

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2020-07-06
Data publikacji:
2020-07-06
Data aktualizacji:
2020-07-06