Dokument archiwalny
Informacja o niebezpiecznym zjawisku hydrologicznym

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:54

z Biura Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB w Krakowie

 

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody.

Data i godzina wydania: 02.07.2020 r. – godz. 10:01.

Obszar: zlewnia Wisły w obrębie województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz zlewnie Dunaju i Dniestru w granicach państwa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie).

Stopień zagrożenia: 1.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.07.2020 r. do godz. 7:00 dnia 03.07.2020 r.

Przebieg: w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 50%.

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk: Przemysław Plewa.

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, tel. 126165999, fax. 124138966, e-mail: czk@um.krakow.pl

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ PĘGIEL
Data wytworzenia:
2020-07-02
Data publikacji:
2020-07-02
Data aktualizacji:
2020-07-02