Dokument archiwalny
Informacja o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego w Krakowie

W dniu 1 czerwca 2020 r. odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 671/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.03.2020 r. celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego w Krakowie, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Konkursowej w składzie:

1. Robert Piaskowski - Przewodniczącego Komisji

2. Katarzyna Olesiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Barbara Skrabacz - Matusik – członek Komisji

4. Urszula Czernicka - członek Komisji

5. Anna Rokita - członek Komisji

6. Ewa Leśniak - członek Komisji

7. Bartosz Zaczykiewicz – członek Komisji

8. Adolf Weltschek – członek Komisji

9. Krzysztof Jasiński – członek Komisji

 

Do II etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 8 osób, przy czym jeden z kandydatów zrezygnował. Komisja, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami, w głosowaniu jawnym wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” w osobie Pana Andrzeja Wyrobca, który uzyskał 5 głosów.

W uzasadnieniu decyzji Komisja wskazała: „Kandydat zaproponował najbardziej interesujący autorski program koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej Teatru. Wykazał się dobrą znajomością w mowie i piśmie języka angielskiego. Udowodnił też dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, a także zamówień publicznych w zakresie kultury. Kandydat wybrany przez Komisję odznacza się dużymi zdolnościami menadżerskimi oraz organizatorskimi, a także umiejętnością zarządzania zespołami ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich”.

Zobacz: Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

 

Kandydatura ta została przedstawiona Prezydentowi Miasta Krakowa, który zgodnie z § 5 Zarządzenia Nr 315/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego, podjął ostateczną decyzję o powołaniu Pana Andrzeja Wyrobca na stanowisko Dyrektora Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego w Krakowie. Zatrudnienie Pana Andrzeja Wyrobca nastąpi nie później niż 1 września 2020 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2020-06-02
Data publikacji:
2020-06-02
Data aktualizacji:
2020-06-02