Dokument archiwalny
Ograniczenia Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji w zakresie bezpośredniej obsługi klienta

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji realizuje bezpośrednią obsługę mieszkańców w godzinach od 8:00 do 15:00 w lokalizacji przy ul. Brackiej 10 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

Telefon kontaktowy w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń – 12 616 6016, 12 616 6007, 12 616 6003 lub rewitalizacja@um.krakow.pl

Telefon kontaktowy w pozostałych sprawach – 12 616 1548

 

Spotkania będą możliwe jedynie w sprawach, które wymagają bezpośredniego kontaktu, po uprzedniej konkretyzacji tematu i ustaleniu terminu. W przypadku spraw, wymagających złożenia podpisu, prosimy o posiadanie własnego długopisu.Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz korzystaniu z rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych.

 

Przypominamy także, że wszelkie dokumenty i wnioski do Wydziału można złożyć pocztą elektroniczną. W przypadku gdy konieczne jest złożenie pisma / wniosku w formie papierowej, prosimy o złożenie go w odpowiednich pojemnikach / urnach umieszczonych w budynkach Urzędu Miasta Krakowa (lista lokalizacji) . Nie ma takiej możliwiści przy ul. Brackiej 10. ( Najbliższy wystwiony pojemnik/urna - pl. Wszystkich Świętych 3-4)

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA WYSOCKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ KMIECIK
Data wytworzenia:
2020-05-28
Data publikacji:
2020-05-28
Data aktualizacji:
2020-05-28