Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Aleksandrowicza w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej Ø 110 na dz. nr 651, 85/2 obr. 93 j. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.147.2020.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy miejskiej sieci wodociągowej ø 110 w rejonie ul. Aleksandrowicza w Krakowie na dz. nr 651, 85/2 obr. 93 j. ewid. Podgórze

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2020-05-22
Data publikacji:
2020-05-22
Data aktualizacji:
2020-05-22