Dokument archiwalny
Informacja o planowanych konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje planowane są od 25 maja do 19 czerwca 2020 roku, a ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

  1. skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych UMK i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie od 25 maja do 19 czerwca br. naprzemiennie w godz. 8.00-11.00 oraz w godz. 12.00-15.00, zgodnie z załączonym harmonogramem spotkań TUTAJ;

  2. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. w następujący sposób:

    • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
    • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2020”,
    • dostarczyć do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (urna w holu).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA SŁOMSKA
Data wytworzenia:
2020-05-18
Data publikacji:
2020-05-18
Data aktualizacji:
2020-05-25
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-05-26 00:00:03
JOANNA SŁOMSKA
 Przeniesiono do archiwum
2020-05-25 09:52:26
JOANNA SŁOMSKA
 Edycja
2020-05-19 10:48:13
JOANNA SŁOMSKA
 Edycja
2020-05-18 13:30:30
JOANNA SŁOMSKA
 Edycja
2020-05-18 13:29:45
JOANNA SŁOMSKA
 Publikacja